Tesla-Vragen 


Samen naar een duurzame toekomst
 


Zo heel af en toe staat er iemand op die een vergaande visie heeft, deze kan uitdragen en ook door overtuigingskracht (gewoon een goed verhaal) en doorzettingsvermogen, waarbij hij doorlopend zijn eigen geld riskeert, doelen realiseert.

Steve Jobs van Apple was zo iemand. Dank zij hem is de hele markt van mobiele telefoons onderuit gegaan omdat ineens iedereen een iPhone wilde. Dat heeft een bedrijf als Nokia, tot dan een onbetwiste marktleider, behoorlijk in de problemen gebracht.

Hoe deed men dat? Ik haal even de presentaties van Apple, bekend onder de naam "Keynotes" terug. Bekendmakingen van nieuwe producten voor een afgeladen zaal met "fans", wachtrijen voor de Apple Stores als er een nieuw product is gekomen en een, mogelijk wel iets buiten proporties, waardering voor de producten.
Ondanks dat ze in verhouding met de rest erg duur zijn verkopen ze goed en Apple maakt behoorlijk veel winst.

Maar wat deden ze nu eigenlijk? Ik zal het uitleggen aan de hand van twee begrippen, Transactie-model en Membership-model.

Bij het eerste moet je denken aan het kopen van een product bij een bedrijf en that's it. Ja, je hebt natuurlijk garantie, maar je voelt er verder niet veel bij.

Bij het membership-model gaat het juist om beleving. Het kopen van die iPhone is veel meer dan het kopen van een telefoon. Het betekent dat je ergens deel van uitmaakt. Een community van enthousiaste gebruikers voor wie de prijs van het product, in vergelijking met andere aanbieders, nauwelijks een rol speelt.
Door die betrokkenheid ga je uitkijken naar wat er op de Keynotes,  via livestreams te volgen, gezegd wordt. Welke producten komen er en vooral ook wanneer de "shipping" gaat beginnen.
Velen hebben zo een combinatie van Apple producten, van vaste computers, laptops (Macbooks heten ze dan), tablets (iPads) tot horloges (Apple Watch) toe.
En ook binnen die producten gebeurt hetzelfde. Doordat ze allemaal met elkaar verbonden zijn is het niet meer alleen de beleving van een computer of telefoon als apparaat maar van een groep apparaten die elk voor zich meewerken in de groep.

Ik noem het schrijven van de tekst voor deze, en andere websites, als voorbeeld.

Je begint op een computer en maakt een raamwerk. Daar begin je te typen en dan kun je op elk moment verder werken aan de tekst. Of het nu thuis is aan het bureau, onderweg met een Macbook of iPad tot zelfs op een verloren momentje op de iPhone. Zo wordt het een continu proces dat heerlijk en ook heel efficiënt werkt. 
Ook weer een stukje beleving doordat het juist zo eenvoudig werkt.

Bij het gevoel van een groep past een voorbeeldfiguur, iemand die alles waarvoor de groep staat, uitdraagt.
Bij Apple was dat Steve Jobs. Hij had de status van een popster en droeg in zijn "rugzak" ook de geschiedenis waarin Apple er ooit bijna niet meer was en toen supersterk terug kwam.

Helaas leeft Steve niet meer. Apple nog wel maar er is een bedrijf met een leider naast gekomen dat hetzelfde doet.
Dat bedrijf is Tesla, in één adem genoemd met SpaceX en Solar City. De leider, CEO, is Elon Musk.

Aan wie meer van de persoon via zijn biografie, wil weten adviseer ik om dit boek te lezen.
Ik beperk mij hier tot de lange termijnvisie die hij heeft neergelegd en die, als je er zonder vooroordelen naar kijkt, en je los kunt maken van het denken vanuit de huidige situatie, ongelooflijk logisch in elkaar zit.

Het doel is het loskomen van fossiele brandstof. Niet als liefhebberij maar om de eenvoudige reden "dat het zo niet langer kan" en we de wereld op deze manier onbewoonbaar gaan maken.

Ruim tien jaar geleden heeft Elon Musk een plan opgesteld dat via een aantal stappen de omschakeling van fossiele brandstof naar duurzame energie mogelijk gaat maken.
Rome is ook niet op één dag gebouwd dus hier moet ook wel wat tijd voor worden uitgetrokken. Maar ook weer niet teveel, want de tijd begint te dringen.

In het plan draait het om electriciteit als energie.

Om te beginnen werd een erg dure elektrische sportwagen gebouwd. Niet om er erg veel van te verkopen, daar is het ook de klasse niet voor, maar om ervaring op te doen in het bouwen van een elektrische auto en om een statement te maken. Het imago van een elektrische auto was helaas niet zo hoopgevend. Wat suffe auto's, met een klein bereik en onhandig wat het laden betreft.

De Roadster is hier in geslaagd. Een elektrische auto kan snel zijn.
De tweede stap was een sedan, in de premium klasse, die bij verkoop extra geld in het laatje brengt voor later.
Als aanvulling werd Model X ontwikkeld, een SUV met bijzondere deuren en ook deze brengt, naast ervaring, ook geld op dat wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een elektrische auto voor de "massa".
Die auto is Model 3, die in Amerika voor rond $.35.000,00 op de markt komt. In het derde kwartaal van 2017 begint de produktie en aansluitend de aflevering. Het is de bedoeling dat in 2018 een produktievolume van 500.000 per jaar gehaald gaat worden.

De auto's komen op deze website uitgebreid aan bod, maar er is meer.
Omdat de auto's stroom nodig hebben is, wat andere fabrikanten niet bezig houdt, Tesla zelf begonnen met het bouwen van laadnetwerken. We kennen de Superchargers en de Destination Chargers. Voor het opwekken van de stroom wordt veel geïnvesteerd in zonne-energie. Via Solar-City, nu onderdeel van Tesla, worden zonnepanelen gebouwd en geplaatst.
Omdat zonnepanelen niet altijd de schoonheidsprijs verdienen zijn solar-roofs ontwikkeld waarbij paneeltjes die eruit zien als dakpannen de stroom opwekken.

De zon schijnt alleen overdag en om ook in de donkere uren de zonnestroom te kunnen gebruiken zijn batterijen belangrijk. Ook die zien we in de vorm van Powerwalls (voor thuis) en Powerpacks (voor grotere toepassingen).

Bij Elon Musk denk je automatisch ook aan kunstmatige intelligentie (AI). Hij maakt ons er al op attent dat de vergaande automatisering (waarbij gehele processen met beslissingsmomenten worden uitgevoerd door de computer) en robotisering ertoe zal leiden dat veel van de huidige banen zullen verdwijnen.
Dat maakt het weer noodzakelijk om een z.g. universal income te introduceren. Bij ons bekend als het omstreden basis-inkomen.

Wie kent niet de ruimtevaartplannen van Elon Musk? Met als uiteindelijke doel het bezoeken (en bewonen) van Mars mogelijk te maken is SpaceX ontstaan. Op de lange weg naar Mars vervult SpaceX de rol van een succesvol ruimtevaartbedrijf. Beroemd zijn inmiddels de landingen van de eerste trap van de Falcon 9 waardoor deze opnieuw gebruikt kunnen worden en er geen 60 miljoen per keer in de oceaan wordt gestort.

Zie Gastblog van Hans Noordsij