Tesla-Vragen 


Samen naar een duurzame toekomst
 

Energiecommissie  

Stel als energiedoel: In 2030 Nederland 100% fossielvrij
Wij, betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor een duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie. Wij geloven dan ook dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie. Maar daar hebben we wel wat voor nodig:

een krachtige doelstelling: in 2030 Nederland fossielvrij;
een krachtig verbond van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, pensioenfondsen en burgernetwerken;
een onafhankelijk werk- en sturingsorgaan zoals de succesvolle Deltacommissie.
Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie.

We maken ons zorgen. Wereldwijd zijn de gevolgen van de ontwrichting van het klimaat merkbaar. De aarde wordt te warm en, als we niet snel ingrijpen, onleefbaar. In december 2015 is in Parijs, door Nederland en 194 andere landen een historisch klimaatakkoord gesloten. Met bindende afspraken over een gezamenlijk pakket aan maatregelen. De temperatuur mag niet meer dan 1,5°C stijgen.

De grootste verwarmer is de uitstoot van CO2. Deze uitstoot móet naar beneden. Fossiele energie is een van de ergste CO2-uitstoters: benzine, diesel, gas en steenkool. Kortom, er is een noodzaak voor fossielvrije gebouwen en vervoermiddelen. En er is snelheid geboden.

In Nederland is de versnelling van de energietransitie nog niet zichtbaar, omdat we daar nog niet voldoende aan doen. De energietransitie kan niet zonder actieve bewoners en organisaties.

Samen versnellen 
Wij zijn -als aanjagers- graag bereid met het kabinet hieraan mee te werken. Wij, vele, vele burgers, bedrijven, instellingen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties zijn volop aan de slag in de duurzame economie. Voorlopers, zowel bewoners als innovatieve bedrijven, zijn al volledig vrij van fossiele energie. Hieromheen heeft een zeer krachtig netwerk van netwerken zich nu verbonden. Wij doen alles wat wij kunnen.

Om de versnelling samen te maken en de kansen voor banen, schone lucht, economie, sociaal draagvlak en veiligheid te benutten, vragen we u uw netwerk aan ons te verbinden door:

De rol te nemen van een sterke en faciliterende overheid.
Een robuuste doelstelling vast te stellen, niet gebaseerd op wat we dachten dat haalbaar is (2050), maar op wat noodzakelijk is (2030). Ons leven staat op het spel.
Een nieuw verbindend werk- en sturingsorgaan op te richten.
Wij hebben de succesvolle Deltacommissie voor ogen. Drie weken na de watersnoodramp in 1953 was deze in functie. Dit resulteerde in een ongekende motor van Nederlands vernuft en daadkracht. Naar het voorbeeld van deze commissie stellen wij de Nationale Energiecommissie voor.

Een slimme, fossielvrije economie is de Nederlandse motor van de 21e eeuw. Graag stellen we ons beschikbaar om samen het ‘Deltaplan’ op te stellen de komende weken.

De voordelen van fossielvrij in 2030

Zelfbeschikking: inwoners bepalen met de overheid waar, met wie en hoe onze duurzame energie wordt opgewekt.
Schone lucht: terugdringen van ziekte door luchtverontreiniging.
Impuls voor de economie: nieuwe rol voor de financiële sector, export van innovatie en kennis, nieuwe banen voor laag- én hoogopgeleiden, verhogen van ons welzijn.
Lagere energierekeningen: voor alle huishoudens en bedrijven.
Veiligheid: veiligstellen van de energiebehoefte van Nederland door onafhankelijkheid van het buitenland, aanpak van de oorzaak van de vluchtelingenproblematiek.
Wij doen al mee 
Het goede nieuws is: wij zijn al bezig. Een zeer krachtig netwerk van netwerken vormt zich nu. Wij, vele, vele burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor de duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie.

Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie.

Onderteken