Tesla-Vragen 


Samen naar een duurzame toekomst
 

Verzekeringen

Dat een Tesla geen lawaai maakt, noch CO2 uitstoot ontslaat u niet van de verplichting om de wagen te verzekeren. 

De WA (in België: BA)-verzekering is nu eenmaal verplicht. Zonder kan u de baan niet op. 

Een CASCO (in België: omnium) is facultatief. Maar gezien u zich in feite met een grote bak geld in het verkeer waagt, zijn de meeste Teslarijders ook geneigd om zich voor eigen schade te verzekeren.

Verder behoort bij de meesten een degelijke rechtsbijstandsverzekering tot het pakket.

Over een bijkomende verzekering voor pechverhelping en/of bestuurdersverzekering heerst er minder eensgezindheid onder de Teslarijders. Argumenten om een verzekering pechverhelping te onderschrijven zijn dat de waarborg die de Tesla Roadsite Assistance voorziet beperkt is tot 80.000 km én eerder een servicebelofte inhoud dan een stevig contract. Argumenten om dit niet te doen zijn de ervaringen waarbij Tesla bij schade zich erg klantvriendelijk lijkt op te stellen en nog veel onder coulance te regelen valt. Bestuurdersverzekering wordt als minder noodzakelijk gezien door het feit dat eenTesla algemeen beschouwd wordt als een erg veilige wagen, waarbij de kans op zwaar lichamelijk letsel relatief klein is. 

De verzekeringsmarkt heeft het -zeker in de eerste jaren van de Model S- in Nederland en België moeilijk gehad om een correcte inschatting te maken van het fenomeen Tesla. Sommige verzekeraars weigerden hoe dan ook Tesla’s te verzekeren wegens hun hoog vermogen (KW), andere legden bijkomende navolgingssystemen op (o.m. omdat het Track- & Trace-systeem dat standaard op een Tesla aanwezig is niet door verzekeraars gehomologeerd is) of vroegen exuberante verzekeringspremies.

In de beginjaren profileerde vooral Centraal Beheer zich als de Teslaverzekeraar. Ze hadden een goed contract met een zeer betaalbare premie. Maar miskeken zich op de schadelast die ze binnenhaalden. Niet onlogisch, want het was pionieren. Noch over schadefrequentie, noch over gemiddelde schadekost was er enige statistiek beschikbaar. Blijkbaar heeft men zich aan beide elementen mispakt, waarna men nogal bruusk uit de markt stapte. Van het positieve - en groene imago dat men met een associatie met Tesla beoogd had bleef niets over onder teslarijders.

Momenteel vindt men op de verzekeringsmarkt bij diverse verzekeraars en bemiddelaars verdedigbare oplossingen. Hoewel niet uit te sluiten valt dat er nog premie- of voorwaardenaanpassingen uit de mouw geschud worden. Immers hoe meer wagens op de baan en  hoe meer kilometers gereden, hoe realistischer de inschattingen worden die moeten toelaten om als verzekeraar ook voor een Tesla een duurzaam verdienmodel op te bouwen.

Autopilot

Wat niet wegneemt dat de vlugge evolutie van de wagens en de technische uitrusting ervan nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Denk aan de vlugge ontwikkeling van het autonoom rijden (Autopilot). Naarmate autonoom rijden doorontwikkeld wordt, zou dit in theorie de schadefrequentie naar beneden moeten halen. Een goed uitgeruste rijcomputer is immers nooit moe, gehaast, verstrooid, tipsy,…. 

Dit klinkt als toekomstmuziek in de oren van verzekeraars en zou perspectief moeten openen op premies die positief afwijken van die welke voor andere voertuigen gelden.  Elon Musk zelf is daar alvast van overtuigd. Hij heeft al laten weten desnoods zelf het heft in handen te zullen nemen en in verzekeringsoplossingen te gaan voorzien. Iets wat Tesla momenteel al uittest in enkele landen waar de verzekeringssector niet vlug genoeg op de kar sprong of te klein was om in goede waarborgen te voorzien.

In de iets verdere toekomst, als we het over fully autonomous driving (waarbij van chauffeur zelfs geen bijdrage of aandacht meer verwacht wordt) hebben, zal de verantwoordelijkheid voor schade door of aan de auto niet langer aan de eigenaar, maar wellicht aan de producent toegewezen worden. Dit zal disruptief voor de verzekeringssector uitpakken, gezien de markt zich niet meer zal moeten bekommeren  om het vertrouwen te winnen van iedere eigenaar apart, maar het ‘the winner takes it all principe’ zal gelden. De verzekeraar die het vertrouwen van Tesla wint behoudt zijn markt. De anderen verliezen hun omzet.

Of de wetgever voldoende vlug de veranderingen die op ons afkomen zal inschatten en er tijdig een kader voor zal scheppen valt af te wachten. Per slot van rekening hebben ook bvb. Uber en Airbnb eerst met hun businessmodel de markt bezet, vooraleer de regelgever aan remediëren toe was.         

             

Het worden ook op dit vlak ongetwijfeld boeiende tijden.